חדשות

הנהלת האיגוד

 בעלי תפקידים  (בהתנדבות):

 

יו"ר:  חזי מגן   chairman@israelgolffed.org

סגן יו״ר:  עמירם זאנטקרן 

חברי האסיפה הכללית של איגוד הגולף: יואב שנהב, יוסי ארואטי, אורן לוי, יורם זילברשטיין

ועדת ביקורת: זאן בן אהרון , בטי לוי

מזכירת האיגוד: עדן ביצ'אצ'י info@israelgolffed.org

יועץ משפטי - יונתן יצחק 

יועץ גולף מקצועי - בזיל כץ basad@013.net

מנהל הנדיקפ ותחרויות - משה מיכאל ז'רקובר  handicap@israelgolffed.org