חדשות

תקנון האיגוד
מצורף בזאת תקנון איגוד הגולף

מצורף בזאת ספר הנהלים של איגוד הגולף, מהדורת אוגוסט 2015.

השינויים שנעשו מהמדורה הקודמת:
- תנאים להמלצה כספורטאי עילוי/מצטיין/פעיל ולקבלת חופשה מיוחדת עקב כך.
- פרק ניהול ארגוני, סעיף 9-ה-4 .
- פרק חדש – פרק ג' – ניהול ההנדיקאפ.
- פרק חדש- פרק ד' – ניהול מקצועי.
- הוספת נוהל עקרונות לתמיכה תקציבית של איגוד הגולף בישראל – פרק ניהול פיננסי,  סעיף 5
- הגדרת הנחה קבועה לילדים נוער וחיילי חובה. פרק ניהול ארגוני. סעיף 4 – א – 7.
- חובת ביטוח שחקנים זרים בתחרויות של האיגוד בארץ. פרק ניהול ארגוני, סעיף 7-ז.
- אי חובת בדיקה רפואית לשחקן שאינו אזרח ישראלי. פרק ניהול ארגוני, סעיף 6-ו.
- תפקידי האיגוד בנוגע לגולפאי "מקצוען" . פרק מקצוענים, סעיפים 1-4.
- חובת כיסוי ביטוחי לתלמידים וחיילים המשתתפים בתחרויות. פרק ניהול ארגוני, סעיף 7-ב. גריעת חברים והפסקת הביטוח. פרק ניהול ארגוני, סעיף 4-ב-4,5
- נספח ברושור וטופס הרשמה לשחקני חו"ל לאליפות ישראל הפתוחה.
- פרק נספחים

נהלי ספורטאי מצטיין לצה״ל