חדשות

דירוג מגרשים
איגוד הגולף הישראלי פועל כדיי לוודא שדרוג המגרשים בישראל תואם את המציאות המשתנה במגרשים עצמם. הדרוג האחרון בוצע בקיץ 2013.
עדכון של דרוג מגרשים נעשה מעת לעת (אחרי הכל מגרש גולף הנו חלק מהסביבה טבעית המשתנה באופן קבוע) וחשוב בעיקר לאחר שמבוצעים שינויים מהותיים במגרשים (הזזת T, שינוי גבולות, הוספת גרינים וכד').

דירוג עדכני מגרש קיסריה

דירוג עדכני מגרש געש