חדשות

אודות
איגוד הגולף – הבית של הגולף בישראל

איגוד הגולף בישראל הינו עמותה ללא כוונות רווח, שהוקמה כארגון גג למועדוני ולשחקני הגולף בישראל.

הייעוד העיקרי של איגוד הגולף הוא קידום ופיתוח ענף הגולף בישראל.

כדי ליישם את הייעוד שלו הגדירה הנהלת האיגוד רשימת משימות שעל פיהן פועל האיגוד:

1. קידום הקמת מגרשי גולף נוספים בישראל, מול מוסדות המדינה, השלטון המקומי ויזמים.

2. קידום ופיתוח שחקני הגולף הישראלים.

3. הפעלת וניהול מערכת ההנדיקפ תחת רישיון מטעם איגוד הגולף האירופאי ה – EGA.

4. תכנון, הפקה ופיקוח על תחרויות, משחקי ומפגשי גולף ארציים ובינלאומיים.

5. שיתוף פעולה עם ארגון ה PGA הישראלי בין השאר לשיפור רמת הדרכת הגולף בישראל.

6. תמיכה בגולפאים מצטיינים- נוער ובוגרים.

7. גיוס מקורות כספיים לקידום הגולף בישראל.

8. תמיכה באקדמיות הפועלות במועדונים.

9. ייצוג הגולף הישראלי ברחבי העולם.

11. יצירת סגל של שופטי גולף בישראל.

11. הקמת סגלים לנבחרות ישראל השונות.

12. ניהול אתר אינטרנט מעודכן המאפשר קשר רציף בין האיגוד וקהילת הגולף ישראל והעברת מידע רלוונטי בזמן אמיתי לכלל גולפאי ישראל.

13. פרסום באתר האיגוד של תחרויות בחו"ל אליהן מוזמנים חברי האיגוד ע"י איגודים אחרים מרחבי העולם.

14. לקבוע כללים מקצועיים אשר יחייבו את מועדוני הגולף ואת השחקנים המשתייכים למועדונים אלו.

15. ארגון נבחרות ישראל בגולף למכביה.

16. ועוד....

מה נותנת החברות באיגוד ברמה האישית?

ביטוח תאונות אישיות בכל פעילות גולף בארץ ובחו"ל.
שרותי הנדיקפ – ניהול הנדיקפ והפקת אישורי הנדיקפ לשחקנים היוצאים לחו”ל.
זכאות להשתתף בתחרויות אותן מארגן האיגוד.
זכות הצבעה בבחירות למוסדות האיגוד.
שותפות בקידום הגולף בישראל באמצעות התמיכה במטרות ובמשימות האיגוד.

מה עלי לעשות כדי להיות חבר/ה?

- חברי האיגוד מחוייבים בתשלום דמי חבר, נכון לשנת 2016 דמי החבר עומדים על סך של 211 ש”ח לשנה.

- תוקף החברות הינו שנה מיום ההרשמה.

- ילדים, בני נוער וחיילים בשירות חובה, ישלמו דמי חברות באיגוד בסך %51 מדמי חברות רגילים. נכון לשנת 2016 מדובר ב 111 ש״ח. בנוסף, אוכלוסייה זו, בכפוף לתשלום דמי החבר, זכאית להשתתף בכל תחרות של האיגוד בעלות של 51 אחוזים ממחיר ההשתתפות המפורסם.

רק אם נהיה מלוכדים ונפעל ביחד, נצליח ליצור מסגרת חזקה שתקדם את הגולף בישראל.

לכן חשוב שכל מי שהגולף יקר לליבו ייתן כתף גם אם ברמה הסמלית של תשלום דמי החבר בלבד.