חדשות

מחשבון HandiCap
חברים יקריםֿ, לנוחותכם מחשבון הנדיקפ
במחשבון זה אתם מכניסים את האינדקס שלכם ומקבלים בכל מגרש בישראל  את ה playing handicap- ל T ממנו אתם משחקים
Exact HCP (Index)


Gaash  
White Tees HCP for Men
White Tees HCP for Ladies PAR=71
Yellow Tees HCP for Men
Red Tees HCP for Men | PAR=68
Red Tees HCP for Ladies
Caesarea  
Black Tees HCP for Men
Blue Tees HCP for Men
Blue Tees HCP for Ladies
White Tees HCP for Men
White Tees HCP for Ladies
Green Tees HCP for Men PAR=68
Green Tees HCP for Ladies