חדשות

אליפות ישראל חלק ב׳- טפסים ותנאי תחרות
20:00 | 19/10/2017

אליפות ישראל חלק ב׳- טפסים ותנאי תחרות

לאחר סיומו המוצלח של החלק הראשון חלקה השני של אליפות ישראל הפתוחה 2017 אנו עומדים לפני החלק השני בו ישחקו נשים, גברים, בכירים ומקצוענים..
תאריכים: 27-29/11/17 (גברים, נשים ומקצוענים)
29/11-1/12- בכירים.

טפסי הרשמה

תנאי תחרות