חדשות

הנחיות ועדת הבחירות
07:30 | 22/05/2017

הנחיות ועדת הבחירות

הנחיות ועדת הבחירות 2017
 
מאז היווסדו של איגוד הגולף בישראל בשנות השישים, חברי הנהלתו היו ממונים על ידי המועדונים. עד תחילת שנות ה-80 איגוד הגולף ומועדון גולף קיסריה היו כביכול מילים נרדפות, אך כאשר ניהול המועדון עבר לבעלים – קרן רוטשילד – הבנו את חשיבות האיגוד בתור גוף נפרד.
והאיגוד הוא אכן חשוב כיוון שהוא מהווה את השער והכניסה של הגולף בישראל לגולף העולמי ודרכו מקבלים הנדיקפ שמוכר (לאחר אישור האיגוד) בכל רחבי העולם.
לראשונה השנה, ותודות לשינוי תקנון האיגוד, חברי ההנהלה ייבחרו על ידי חברי האיגוד עצמם ולא יהיו הממונים של המועדונים. על כן שומה על כל חבר איגוד להתייצב במועדון הבית שלו באחד הימים 23/5 (יום שלישי), 24/5 (יום רביעי), 25/5 (יום חמישי) או 26/5 (יום שישי)בין השעות 09:00-15:00 ולהצביע בעד 4 עד 7 מהמועמדים המופיעים ברשימת המועמדים.
מאחר והאיגוד הוא עמותה, הכללים שיחולו על צורת ההצבעה הם יחסית נוקשים והבחירות יתנהלו באופן כמתואר להלן:
 1. חבר איגוד שברצונו/ה לנצל את הזכות הדמוקרטית ייגש/תיגש לקלפי בקיסריה בחנות הפרושופ ובגעש בפרו-שופ ויזדהה באמצעות ת.ז. או רישיון נהיגה בפני קצין הקלפי אשר יבדוק אם ששמו/ה אכן מופיע בפנקס הבוחרים, יוודא כי הפרטים מתאימים ויבקש ממנו/ה לחתום ליד שמו/ה.
 2. קצין הקלפי ימסור לכל חבר/ה כאמור טופס הצבעה אחד וכן מעטפה.
 3. על חבר/ה המצביע/ה לסמן בעט (אשר יסופק במידת הצורך) ב-X ליד שמות המועמדים שבעדם הוא/היא רוצה להצביע – לא פחות מ-4 (ארבעה) ולא יותר מ-7 (שבעה) מועמדים.
 4. לאחר מכן על החבר/ה לקפל את טופס ההצבעה ולהכניס אותו למעטפה ואז לשלשל את המעטפה לתוך תיבת הקלפי.
 5. בשני המועדונים הקלפי ייסגר בשעה 15:00 ביום שישי 26/5.
 6. ספירת הקולות תתבצע מוקדם ככל האפשר לאחר סגירת הקלפי.
 7. מאחלים לכולנו הצלחה בבחירות והרבה הצלחה לוועד האיגוד שייבחר.
 
ועדת הבחירות,
מיכאל (מייק) אוסיפ, עו"ד, יו"ר
דני הורביץ
אורי מאיר
DIRECTIVES FROM THE ELECTION COMMITTEE
 
Ever since the establishment of the Israel Golf Federation ("the Igud") in the 1960s, the members of its management committee have been appointees of the clubs. Until the early 80s the Igud and the Caesarea Golf Club were, so to say, synonymous, but when the running of the club went back to the owners – the Rothschild Foundation – they realized the importance of the Igud as a separate entity.
And the Igud is indeed important since it constitutes the gateway for Israeli golf to the world golf stage and it is through it that members receive a handicap which is recognized (after confirmation from the Igud) the world over.
For the first time this year and thanks to the amendment of the Igud's constitution, management members will be elected by the Igud members themselves and will not be appointees of the clubs. Thus, it is incumbent on every Igud member to present himself/herself at his/her home club on one of the following days – May 23 (Tuesday), May 24 (Wednesday), May 25 (Thursday) or May 26 (Friday) between the hours of 9:00 and 15:00 – and to vote for a minimum of 4 and a maximum of 7 of the candidates whose names appear on the list of candidates.
Since the Igud is an "amuta" (non-profit organization), the rules that will apply to the manner of voting are relatively stringent and the elections will be conducted in the following way:
 1. An Igud member wishing to take advantage of this democratic right shall go to the voting station [at Caesarea – at the pro-shop and at Gaash - at the pro-shop], shall identify him/herself by way of an I.D. or driving license to the voting station officer, who will check that his/her name appears on the voters roll, will verify that the details conform and will request him or her to sign alongside his/her name on the voters roll.
 2. The voting station officer will hand each such member one voting paper and an envelope.
 3. The member voting must mark with a pen (which will be supplied, if necessary) an "X" opposite the names of candidates for whom he/she wishes to vote – NOT LESS THAN 4 (FOUR) AND NOT MORE THAN 7 (SEVEN) candidates.
 4. The member must then fold the voting paper, insert it into the envelope and thereafter slip it into the ballot box.
 5. At both clubs the voting stations will close at 15:00 on Friday, May 26.
 6. The counting of votes will be carried out as soon as practicably possible after closure of the voting stations.
 7. The 10 (ten) candidates receiving the most votes will form the Igud's new management (which according to the Amutot Law is called "the general meeting"!).
We wish us all a successful election and immense success to the Igud management that will be elected.
 
 
The Election Committee
Michael (Mike) Ossip, Adv., chairman
Dani Hurwitz
Uri Mayer