חדשות

מוקדמות מכביה- תוצאות 50 +, 65 +
00:30 | 05/05/2017

מוקדמות מכביה- תוצאות 50 +, 65 +

מצ"ב התוצאות הסופיות של מוקדמות המכביה בקטגוריות ה 50+ וה 65+.
בכל קטגוריה יש שני קבצים:
קובץ המציג רק את תוצאות השחקנים שהשלימו לפחות 5 סיבובי תחרות. (עלפי התקנון שחקן חייב לפחות 5 סיבובי מוקדמות בשביל להכנס לנבחרת ללא בחירת קפטן).
קובץ המציג את תוצאת כלל המשתתפים בכל תחרויות המוקדמות. 
לארבעת השחקנים הראשונים בכל קטגוריה מובטח מקום בנבחרת.
בקטגורית 50+ נעמיד גם נבחרת ב'.
סגלי 2 הנבחרות בקטגוריה 50+ ונבחרת ה 65+ יפורסמו עד 10/5 לאחר בחירות הקפטן לסגלי הנבחרות ולשחקנים הנלווים שישחקו רק ביחידים.

תוצאות 50 פלוס

תוצאות 65 פלוס

50 פלוס 5 סיבובים

65 פלוס 5 סיבובים

קובץ ג׳:

קובץ ד