חדשות

דירוגי מוקדמות למכביה
16:00 | 06/02/2017

דירוגי מוקדמות למכביה


מצ"ב דירוגי קטגוריות גברים פתוח, גברים מעל גיל 50 וגברים מעל גיל 65 במוקדמות המכבייה.
הדירוגים הם אחרי סיבוב המוקדמות הראשון (אליפות ישראל הפתוחה 2016) ויעודכנו לאחר כל סיבוב מוקדמות.
לאור מיעוט המועמדים לייצוג ישראל בקטגוריות הנשים והנוער השונות לא בוצע דירוג בקטגוריות הנ"ל.

1. דירוג גברים פתוח
2.דירוג גברים מעל גיל 65 
3. דירוג גברים מעל גיל 50