חדשות

נבחרות ישראל למכביה- תנאים וניקוד
7:00 | 26/09/2016

תחרויות מיון לקראת המכבייה ה – 20 נבחרות ישראל בגולף
 
 1. כללי:
  1. בתקנון איגוד הגולף בישראל מוגדרת המטרה (בין היתר) - להכין, לתכנן, לקבוע, לבצע ולפקח על תחרויות, משחקי ומפגשי גולף ארציים ובינלאומיים.
  2. בפירוט תפקידיו של איגוד הגולף מוגדר )בין השאר(: " אחראי לקידום ענף הגולף בישראל... דואג לכל נושא הגולף הבינלאומי וייצוג נבחרות ישראל בתחרויות".
  3. איגוד הגולף בישראל רואה בהשתתפות בתחרויות גולף במכבייה חלק חשוב בקידום ענף הגולף בישראל.
  4. בהתאם למוגדר לעיל, איגוד הגולף בישראל, רואה כחלק מתפקידיו לתמוך בהשתתפות גולפאים ישראלים בתחרויות המכבייה בקטגוריות שונות.
  5. מטרות מסמך זה הנן להגדיר את תנאי ההשתתפות של שחקנים ישראליים בתחרויות המבחן למכבייה ה 20 וכן לפרט את שיטת הניקוד  של התחרויות הנ"ל כמו גם את סמכויות הועדה המנהלת את תחרויות המבחן.


 
 1. שיטה:
  1. איגוד הגולף יקיים 4 תחרויות מבחן ע"פ הפרוט הבא:
1. אליפות ישראל הפתוחה 2016.
2. יתר 3 תחרויות מבחן נוספות בחודשים 1-4/2017. 
3. תאריך התחרות האחרונה יהיה לא יאוחר מ 20/4/2017 שכן האיגוד מחוייב להעביר את רשימת השחקנים הסופית לועדה המארגנת לא יאוחר מתאריך 30/4/2017.
 1. התחרויות יתקיימו בכלל הקטגוריות למעט בכאלו בהן מספר הנרשמים אינו עולה על מספר חברי הנבחרת למכבייה ע"פ הפרוט הבא:
  גברים פתוח – 8 שחקנים (האיגוד ישקול הקמת 2 נבחרות במידת הצורך).
  נשים פתוח, נוער ונערות (ילידי 1999-2002),  גברים ונשים בכירים/ות (+50), גברים סופר בכירים (+65) – 5 שחקנים / שחקניות. 
 2. ניקוד בכל תחרות יינתן הן למיקום השחקן בסיום התחרות והן לתוצאות הממוצעות של השחקן בכל תחרויות המבחן (ממוצע התוצאות היומיות). 
 3. מתוך 9 סיבובי מוקדמות יהיה חייב כל שחקן לשחק בלפחות 5 סיבובי מבחן כדי להיכלל בנבחרת.
 4. ממוצע התוצאות לצורך קביעת הניקוד יתבסס בכל מקרה על 5 התוצאות הטובות ביותר. כלומר לשחקן שישחק יותר מ 5 סיבובים, ילקחו בחשבון 5 התוצאות הטובות ביותר. 
 5. לכל תחרות מתוך 4 תחרויות המבחן ניתן משקל שלוקח בחשבון את מספר סיבובי המשחק ואת פרק הזמן בין התחרות לבין המכבייה.
 6. "משקל" הנקודות של מיקום בתחרות יהיה כדלקמן:
  אליפות ישראל הפתוחה 2016 – 54 גומות – 25%
  תחרות מבחן 1 2017 – 36 גומות – 20%.
  תחרות מבחן 2 – 2017 – 36 גומות – 25%.
  תחרות מבחן 3 – 36 גומות – 30%.
 7. משקל הניקוד של מיקום בתחרות יהיה 30% ומשקל התוצאה הממוצעת יהיה 70%.
 8. הניקוד על מיקום בכל תחרות יתבצע כדלקמן:
  מקום 1 – 1,000 נקודות.
  מקום 2 – 800 נקודות.
  מקום 3 – 700 נקודות.
  מקום 4 – 600 נקודות.
  מקום 5 – 500 נקודות.
  מקום 6 – 400 נקודות.
 9. במקרה של שוויון במיקום בתחרות מבחן, יקבע הדרוג לפי תוצאת היום האחרון. במקרה של שוויון בתוצאת היום האחרון תתבצע בדיקה של תוצאת 9 הגומות האחרונות של היום האחרון, 6, 3 וכך הלאה. במקרה של שוויון בתוצאת היום האחרון יבוצע אותו תהליך על היום הקודם. במקרה של שוויון מוחלט תבצע הועדה הגרלה.
 10. מספר הנקודות שיוענקו על מיקום, יוכפל ב"משקל" שניתן לכל תחרות כמפורט בסעיף ז' לעיל. התוצאה הסופית (לאחר סיום 4 התחרויות המוקדמות) תוכפל ב 0.3 (ה"משקל" שניתן לניקוד ממיקום בתחרויות כמפורט בסעיף ח' לעיל).
 11. הניקוד עבור התוצאה הממוצעת יתבצע כדלקמן:
  מקום 1 – 1,000 נקודות.
  מקום 2 – 800 נקודות.
  מקום 3 – 700 נקודות.
  מקום 4 – 600 נקודות.
  מקום 5 – 500 נקודות.
  מקום 6 – 400 נקודות.
 12. במקרה של שוויון בתוצאה הממוצעת יקבע הדרוג לפי התוצאה הנמוכה ביותר שהוגה. במקרה של שווין תיבדק התוצאה השניה בטיבה וכך הלאה.
 13. מספר הנקודות שיוענקו על התוצאה הממוצעת הטובה ביותר (לאחר סיום 4 התחרויות המוקדמות) יוכפל ב 0.7 (ה"משקל" שניתן לניקוד על התוצאה הממוצעת הטובה ביותר כמפורט בסעיף ח' לעיל).
 14. חיבור סך הנקודות שיקבל כל שחקן כמפורט בסעיפים ט', י', י"א, ו י"ב לעיל, יהוו את הניקוד הסופי.
 15. לאחר סיום תחרות המבחן האחרונה ייקבעו בכל קטגוריה המשתתפים בנבחרת. ועדת התחרות תקבע את שמות 2 השחקנים (מקומות 7 ו 8) בקטגורית הגברים הפתוחה ואת השחקן החמישי בכל שאר הקטגוריות.
 16. לאחר קביעת הנבחרות, תמנה הועדה קפטן לכל נבחרת.
 17. הועדה תשקול לשמור בכל קטגוריה מקום אחד לשחקן "רזרבה" אשר לא יהיו חלק מנבחרות ישראל אך יוכלו להשתתף בתחרות היחידים.


 
 1. חוקי גולף:
  1. איגוד הגולף יפרסם תנאי תחרות לפני כל תחרות מבחן. 
  2. בתחרויות המבחן רשאים להשתתף אזרחי ישראל אשר הנם חברים ששילמו את דמי החבר באחד מהארגונים הבאים: איגוד הגולף, עמותת הגולף המקצועני (ה PGA של ישראל).
  3. כל משתתף אשר גילו מעל 35 שנה יהיה חייב להמציא טרם השתתפות בתחרות אישור על ביצוע בדיקה ארגומטרית תקינה כנדרש בחוק הספורט.
  4. תחרויות המבחן תותאמנה לדרישות הועדה המארגנת של המכבייה בכל הנוגע למיקום משטחי הטי כדלקמן:
   גברים פתוח – טי שחור.
   נשים פתוח – טי לבן.
   גברים בכירים – טי כחול.
   נשים בכירות – טי ירוק.
   גברים סופר בכירים – טי לבן.
   נוער – טי לבן.
   נערות – טי ירוק.
  5. מגבלת הנדיקפ (המספר שיפורט להלן הוא הנדיקפ משחק ולא אינדקס) שנקבעה ע"י הועדה המארגנת של המכבייה מבוססת על צבעי הטי ממנו ישחקו בכל קטגוריה:
גברים פתוח – 9
נשים פתוח – 14
גברים בכירים – 12
נשים בכירות – 18
גברים סופר בכירים – 16.
נוער – 12
נערות – 18. 


ועדת המוקדמות:
דיוויד גולדנברג, בועז שגב, אלון גרנות