חדשות

עדכון לחוק הספורט- בדיקות רפואיות
8:00 | 25/09/2016

מצ״ב עדכון לחוק הספורט בנושא בדיקות רפואיות