חדשות

הנחיות בנוגע לפרסים כספיים
16:00 | 07/03/2016

‏06/03/16
  
חברים יקרים,
 
בהמשך לפניות שקיבל איגוד הגולף בעניין קבלת פרסים בכסף מזומן בתחרויות, מצ"ב הנחיות איגוד הגולף בנושא.
ההנחיות הנ"ל מבוססות על החוקים וההחלטות של ה R&A, ועל הבהרות שקיבלנו בתשובה לפניה קונקרטית בנושא בימים האחרונים וכן על מידע שנמצא באתר של ה USGA.
 
פרוט חלק מהמקורות עליהן נשענות ההנחיות הנ"ל מובא בתחתית המסמך.
 
ההנחיות מחייבות מרגע פרסום זה וכל הפרה עתידית של הנחיות אלו עלולה לגרום לאובדן מעמד החובב של השחקנים שיפרו את ההנחיות המפורטות להלן:
  1. ע"פ חוקי ה R&A, כל שחקן חובב שישתתף בתחרות שתחלק פרסים בכסף מזומן יאבד את מעמד החובב ללא קשר אם זכה בפועל בפרס.
  2. למרות האמור לעיל, באם שחקנים (חלק מהמשתתפים או כולם) הלוקחים חלק בתחרות כלשהי, מעוניינים בנוסף לתחרות הראשית אשר אינה מחלקת פרסים בכסף מזומן, להמר על תוצאות התחרות באופן פרטי ללא מעורבות הנהלת התחרות, ולחלק בסוף התחרות ביניהם את הכסף במזומן בהתאם לתוצאות ההימור, אין הדבר מהווה הפרה של הכללים. ההימור אינו יכול להיות מאורגן ע"י הנהלת התחרות ו/או בחסות הנהלת התחרות אלא באופן פרטי בלבד.
  3. חשוב לציין כי כל פורמט תחרות (ללא קשר מי מנהל אותה) אשר בסופה יחולקו שוברים שווי כסף אך לא כסף מזומן מותר ואינו נוגד את הכללים וההחלטות של ה R&A בעניין מעמד החובב.
  4. איגוד הגולף כינס ועדה מיוחדת בת 3 חברים (המנהלים המקצועיים של קיסריה וגעש ויו"ר איגוד הגולף) לדון בדרך הטיפול בשחקנים שהשתתפו לאחרונה בתחרויות בהן חולקו פרסים בכסף מזומן. הועדה החליטה כדלקמן:
    א. כל השחקנים שהשתתפו בתחרויות בהן חולק כסף מזומן ללא קשר אם זכו בפועל בפרס הפרו את חוקי מעמד החובב.
    ב. לא
    חר שהועדה שקלה את מכלול נסיבות העניין החליטה הוועדה להתספק באזהרת השחקנים ולא להטיל עונש של השהיית מעמד החובב בפועל.
 
בברכה,
אלון גרנות - יו"ר