חדשות

עדכונים אחרונים מהנהלת האיגוד- ינואר 16
15:00 | 04/02/2016

עדכונים אחרונים מהנהלת האיגוד- ינואר 16

לטיסיה בק – ריו 2016 
בקיץ האחרון עם כניסתה של לטיסיה לתוך הדירוג האולימפי והמשך הטיפוס שלה (מדורגת נכון להיום במקום 52), התבקש האיגוד להציג לועד האולימפי מצגת על ההכנות ועל המתוכנן ב- 2016. אנו שמחים לבשר כי תכנית העבודה של לטיסיה לשנת 2016 אושרה כולל תמיכה כספית של הועד האולימפי. בנוסף מלווה האיגוד את ההכנות של לטיסיה באופן שוטף ומעמיד ליווי וסיוע ככל שנדרש בכל צורך שעולה. כחלק מהליווי אנו מקיימים תקשורת שוטפת עם כל גורם שרלוונטי לנושא האולימפי ובכלל זה הועדה למניעת סמים בספורט,  ה IGF (international golf federation) וכמובן היחידה לספורט הישגי והועד האולימפי הישראלי.


סטטוס גולפאי עילית-
לקראת 2016 הדס ליבמן ממשיכה ללמוד ב UCLA ותתחרה באירופה בקיץ, יאיר טאלר, דולב גואטה ודנה לרנר מתאמנים בארץ ויצאו לתחרויות בהתאם ליכולות האישיות ולתקציבים שהאיגוד מגייס ויעמיד עבורם.  במקביל הגיש האיגוד מועמדות לתמיכה לכל הנ"ל בהתאם לסגלים השונים שמפעילה היחידה לספורט הישגי ובהתאם לאמות המידה. בנוסף לאור הישגו של דולב באליפות ישראל הפתוחה הגשנו בקשה לשפר את מעמדו מספורטאי פעיל לספורטאי מצטיין.


מערכת הנדיקפ 
בהמשך לטיפול במערכת ההנדיקפ מול ה- EGA, אני שמח לבשר כי המערכת שלנו אושרה ונחתם הסכם הנדיקפ רשמי בין איגוד הגולף בישראל לבין ה-EGA  לשנים 2016-2018.ועדת ההנדיקפ תתכנס בקרוב לצורך סיכום שנת 2015 והתייחסות לשינויים שנעשו במערכת המעודכנת של ה EGA.

פעילות בעניין מגרשים חדשים
התקיימו פגישות בקרן הקיימת ובמשרד התיירות לצורך קידום הנושא בהתייחס למספר אתרים אפשריים ברחבי הארץ. בנוסף מסייע האיגוד כמי שמוביל את הגולף בישראל למועדון געש במאבקו לקבלת אישורים למגרש ולהשלמת המגרש ל- 18 גומות.


 המכבייה 2017  
המכבייה כבר בפתח, ועל מנת להיערך בצורה מיטבית התקיימה פגישה ראשונה בהשתתפות ליאור וצוות קיסריה יחד עם נציג המכבייה ויו"ר האיגוד.


אליפות ישראל
האליפות שהתקיימה ישיבת הפקת לקחים מאליפות ישראל הפתוחה יחד עם צוות קיסריה וכל מי שהיו לו יד ורגל בארגון האירוע. המסקנות נרשמו ויישומו לקראת האליפות בשנת 2016.


קרן כספית
ע"פ החלטת הנהלת האיגוד ממאי 2015, הוקמה קרן שתאפשר גיוס כספים עבור דנה לרנר.


  קשר עם ה PGA  
לאחרונה התקיימו בארגון הנ"ל בחירות ודיוויד גולדנברג נבחר לנשיא ואיתמר כהן לסגן שלו.  בקרוב תתקיים פגישה משותפת עם ה PGA  מתוך רצון משותף לשלב ידיים ולפעול ביחד לקידום הגולף בישראל, העלאת מעמד המדריכים ושיפור רמת ההדרכה הן ע"י השתלמויות למדריכים והן ע"י רכישת אביזרי הדרכה.


גולף נכים
בהתאם להחלטת ההנהלה, הגשנו בקשה רשמית להתקבל לאיגוד האירופי לגולף נכים.


תכנית עבודה ותקציב 2016 
עד סוף חודש פברואר נאשר תקציב ואת תכנית העבודה.

כפי שאתם רואים נעשית עבודה מעמיקה ושוטפת, והשתדלתי להציג בפניכם את מרבית הנושאים בהם אנו מטפלים. 

נמשיך ונעשה למען גולף בישראל.
 
 בברכה, 
אלון גרנות
יו״ר איגוד הגולף בישראל