חדשות

חוק הספורט- בדיקות רפואיות
15:00 | 07/02/2016

חוק הספורט- בדיקות רפואיות

חוק הספורט - תקנות הבריאות (קובץ תקנות 7362 מ 31/3/2014) מטילות על איגוד הגולף את האחריות לידע את חברי האיגוד אשר גילם מעל 35 בדבר חובתם לבצע בדיקה רפואית הכוללת בדיקת ארגומטריה אחת לשנה.
אי לכך ובהתאם לזאת, אנו מביאים לידיעתם את חובתכם לבצע את הבדיקה הרפואית הנ"ל אחת לשנה.
יצוין כי מעבר לעניין החוקי, יש בבדיקה זו כדי לתרום משמעותית לבריאותכם, ויעידו על כך המקרים בהם, בעקבות בדיקות אלו, נשלחו גולפאים לבדיקות נוספות וטיפולי צנתור.
את הבדיקה ניתן לעשות בעלות מזערית בכל אחת מקופות החולים וכן במכונים פרטיים בכל ימי העבודה הרשמיים הנהוגים במדינה.
את מועד הבדיקה עליכם לתאם ישירות מול הגורם הבודק.
את האישור יש להעביר  אל מועדון גולף בו כל אחד מנהל את ההנדיקפ שלו (מועדון הבית). יצוין שעל פי החוק, גולפאי שלא עבר את הבדיקה מנוע מלהשתתף בתחרויות.