חדשות

עדכוני חוקה אחרונים
17:00 | 29/10/2015

עדכוני חוקה אחרונים

גולפאיות וגולפאים יקרים,
מצ״ב שני מסמכים בנוגע לחוקים, שהגיעו לאחרונה לאיגוד מה- R&A

מסמך ראשון


מסמך שני