חדשות

תוצאות היום הראשון וזמנים ליום השני באליפות
16:00 | 29/09/2015

תוצאות היום הראשון וזמנים ליום השני באליפות

מצ״ב זמני משחקים ליום 30/9/15 באליפות ישראל בגולף.

תוצאות בנות ליום 29/9/15

תוצאות בנים ליום 29/915