חדשות

נקבעו זמני המשחקים ליום הראשון באליפות הזוגות
21:00 | 17/05/2015

נקבעו זמני המשחקים ליום הראשון מבין שניים באליפות הזוגות של ישראל 2015.
היום הראשון ייערך ב 18/5/15 בקיסריה והיום המסיים ייערך בגעש.

זמני המשחקים ל- 18/5/15