חדשות

זמני משחקים ליום ב׳ 3/9/18
12:00 | 02/09/2018

זמני משחקים ליום ב׳ 3/9/18

זמני המשחקים לאליפות ישראל הפתוחה בגולף 2018 פורסמו.
ביום שלישי' 4.9.2018 השוט גאן מתחיל ב-09:00 ועל השחקנים להיות מוכנים ליציאה לגומות בשעה 08:30 לאחר תידרוך.
בהצלחה!

זמני משחקים ליום שני 3/9/2018